Decyzja Ministerstwa Sportu i Turystyki dot. kontraktu zawodniczego

0
917

Polski Związek Narciarski informuje, iż 23 października 2015 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki potwierdziło zgodność z przepisami prawa dokumentów wewnętrznych Polskiego Związku Narciarskiego: kontraktu zawodniczego i oświadczenia zawodnika Kadry Narodowej.

„Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie oceny działalności władz Polskiego Związku Narciarskiego pod względem jej zgodności z przepisami prawa w związku z podjęciem przez Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego uchwały nr U/02/Z/10/15 zatwierdzającej dokumenty wewnętrzne Polskiego Związku Narciarskiego: kontrakt zawodniczy oraz oświadczenie zawodnika Kadry Narodowej umarzam w całości postępowanie w niniejszej sprawie.”


  • Źródło: pzn.pl