Szwedzkie kluby z motywacją do rozwoju skoków narciarskich

0
763

W Falun ostatnio spotkali się przedstawiciele klubów narciarskich znajdujących się na terenie Szwecji. Spotkanie miało na celu wypracowanie strategii rozwojowej skoków narciarskich w tym kraju.

Inicjatywę zapoczątkowały kluby już wiosną tego roku. Podczas spotkania przeanalizowano wszystkie złożone propozycje i wnioski. W przyszłości zaplanowano stworzenie grup roboczych, które zajmą się odbudowaniem skoków w Szwecji, skokami kobiet działaniami związanymi z marketingiem oraz kontaktami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Wszystkim obecnym na spotkaniu przyświecał jedna idea – odnowienie tego sportu i zapewnienie im stabilnej przyszłości.

„To dla nas ogromna motywacja, opuszczamy to spotkanie w przekonaniu, że mamy wspólny cel i przekonanie, że znaleźliśmy sposób na jego realizację” – powiedział Peder Ekstrand, który został wybrany na nowego szefa odpowiedzialnego za rozwój skoków w Szwecji.


  • Źródło: berkutschi.com
  • FOTO: Katarzyna Satała