Walny Zjazd PZN w Krakowie

0
874

W sobotę  odbył się coroczny Walny Zjazd Sprawozdawczo-Statutowy organizowany przez Polski Związek Narciarski. Delegaci zebrali się w hotelu Park Inn w Krakowie.

Takie spotkanie odbywa się co roku ze względu na wymogi Ustawy o sporcie z 2010 r. W treści tego aktu prawnego jest napisane, że wszystkie polskie związki sportowe muszą raz w roku zatwierdzić sprawozdanie ze swojej działalności poprzez Walny Zjazd Delegatów. Zebranie to poprowadzili: przewodniczący profesor Zbigniew Waśkiewicz ze Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego oraz zastępca profesor Zuzanna Podgórny ze Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. Sekretarzem był Dyrektor Wydziału Sędziowskiego i Narciarstwa Powszechnego PZN Leszek Krzeszowiak.

Podczas zebrania poszczególni przedstawiciele Polskiego Związku Narciarskiego wygłaszali sprawozdania. Podzielono je na sprawozdanie Zarządu, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej. Po ich przedstawieniu był czas na zgłaszanie uwag. Po zakończeniu dyskusji delegaci przyjęli sprawozdania. W następnym etapie zebrania zatwierdzono zmiany w regulaminie dyscyplinarnym oraz przyjęto zmiany w Polskich Przepisach Antydopingowych.

Na koniec spotkania  Pan Jan Kalemba został wyróżniony odznaczeniem za wiele lat zasług na rzecz Polskiego Związku Narciarskiego – do bieżącego roku był kierownikiem Działu Licencji PZN.


  • Źródło: pzn.pl
  • FOTO: Katarzyna Satała