LOTOS Cup 2018 – komunikat organizacyjny nr 1

0
947

W najbliższy weekend zainaugurujemy już XIV edycję Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich „Szukamy Następców Mistrza” – LOTOS Cup 2018 w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej.

Pierwsze konkursy LOTOS Cup 2018 zostaną zorganizowane w dniach 19-20 stycznia 2018 roku na kompleksie skoczni narciarskich Szczyrk Skalite. Ze względu na brak możliwości przygotowania tras biegowych zawody zostaną rozegrane jedynie w skokach narciarskich. Zmagania kombinatorów norweskich odbędą się w innym terminie.

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym i Wytycznymi Sportowymi na sezon 2017/18 oraz Regulaminem NPR „Sz.N.M.”- LOTOS Cup 2018, który przed zawodami zostanie umieszczony na stronie PZN.

Zasady uczestnictwa zagranicznych zawodników

W zawodach Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich „Szukamy Następców Mistrza” – LOTOS Cup 2018 w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej mogą uczestniczyć obywatele innych krajów niż Polska. Koszt uczestnictwa w konkursach wynosi 5 Euro za każdego zawodnika za dzień. Obcokrajowcy będą ujęci na wynikach i w przypadku zajęcia miejsc dekorowanych otrzymają pamiątkowe medale oraz dyplomy. Nie będą natomiast ujęci w klasyfikacji generalnej cyklu.

Zgłoszenia

  • Zgłoszenia do zawodów LOTOS Cup 2018 na oficjalnych drukach PZN należy wysłać na adres: zgloszenia.skoki@gmail.com do dnia, 18.01.2018 do godziny 15:00.
  • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do konkursów LOTOS Cup 2018 jest posiadanie aktywnej licencji PZN (Wytyczne Sportowe PZN – Art. 3.1 str. 41).
  • Weryfikacja zawodników następuje na 1 godzinę przed rozpoczęciem Odprawy Technicznej Kierowników Drużyn poszczególnych zawodów.
  • Zgłoszeni zawodnicy muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów oraz rzeczy pozostawione na obiekcie.
  • Koszt zagubionego (nieoddanego) numeru startowego wynosi 50 złotych brutto.

Więcej informacji na temat programu LOTOS Cup, w tym regulamin, wyniki i klasyfikacje będzie można znaleźć na stronie PZN w zakładce LOTOS Cup oraz na stronie Szukamy Następców Mistrza.

Kalendarz zawodów LOTOS Cup 2018:

Edycja 1. Szczyrk Skalite 19-21.01.2018
Edycja 2. COS Zakopane 09-11.02.2018
Edycja 3. COS Zakopane 23-25.02.2018
Edycja 4. TBC

PROGRAM ZAWODÓW

1. EDYCJA LOTOS CUP 2018
19-20.01.2018 Szczyrk Skalite

19.01.2018, piątek 

– 09:00 – odprawa techniczna kierowników drużyn na Skoczni Skalite
– 09:30 – 11:00 – trening wolny
– 12:00 – seria próbna skoków otwartych HS-44, serie konkursowe Junior E, Młodziczki
             ceremonia dekoracji zawodników startujących na HS-44
– 14:00 – seria próbna skoków otwartych HS-77, serie konkursowe Junior D, C, Juniorki
– 16:00 – seria próbna skoków otwartych HS-106, serie konkursowe Junior B, Junior A, Senior
             ceremonia dekoracji zawodników startujących na HS-77 i HS-106
20.01.2018, sobota
– 09:00 – seria próbna skoków otwartych HS-44, serie konkursowe Junior E, Młodziczki
ceremonia dekoracji zawodników startujących na HS-44
– 11:00 – seria próbna skoków otwartych HS-77,
serie konkursowe Junior D, C, Juniorki
– 13:00 – seria próbna skoków otwartych HS-106,
serie konkursowe Junior B, Junior A, Senior

  • Źródło: Anna Karczewska / PZN
  • Foto: pzn.pl